کارگاه مدیریت زمان برگزار شد

کارگاه مدیریت زمان با حضور بیش از 40 نفر از همکاران، در مدت 4 روز برگزار گردید. در این کارگاه شرکت کنندگان با مفاهیمی همچون کارآیی : انجام کار به روش بهتر و اثربخشی: در صد تحقق اهداف و عوامل اتلاف  زمان در محیط کار و .. آشنا شدند.

دریافت فایل کارگاه مدیریت زمان (مدرس: جناب آقای علیزاده تمیز)

modriatzamn 

اطلاعیه ها