جلسه هم اندیشی با مجمع صنفی اعضای هیات علمی برگزار شد

جلسه هم‌اندیشی  معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع با مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 29 دی ماه برگزار گردید. این خبر تکمیل خواهد شد.

photo 2017-01-18 14-19-57

اطلاعیه ها