برگزاری كارگاه آموزشي آشنايي با ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني ويژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه فردوسي مشهد

برگزاری كارگاه آموزشي آشنايي با ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني ويژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه فردوسي مشهد
اين كارگاه که یکی از کارگاه‌های توانمندسازی در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی است، توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع و با همكاري معاونت آموزشي دانشگاه با هدف آشنايي هر چه بيشتر اعضاي هيات علمي با قوانين و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني به مدت 12 ساعت برنامه ريزي گرديده است.
اين كارگاه روزهای یک‌شنبه و دوشنبه مورخ 22 و 23 مرداد ماه 1396 در سالن شورای حوزه ریاست دانشکده مهندسی برگزار گرديد. لازم به ذكر است از 33 تن عضو هيات علمي ثبت‌نام شده، 27 تن در كارگاه حضور يافتند.
در روز اول كارگاه در ساعت 8 صبح  با ارائه آقاي دكتر مه پيكر در خصوص تشريح مباني آيين نامه ارتقاء شروع گرديد. سپس آقاي دكتر فتوت با بررسی فایل اکسل پرونده ارتقاء به صورت عملياتي به بحث ادامه دادند.
در روز دوم، آقای دکتر جوان جعفری رییس محترم هیات تجدیدنظر رسیدگی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد درخصوص برخی تخلفات مربوط به اعضای هیات علمی صحبت نمودند و پس از ایشان همكاران حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي (خانم صاحبيان و آقاي مسعود حكيمي) در خصوص قوانين و مقررات ارتقا، ترفيع، آموزانه و ركود به بحث ادامه دادند. ساعت 10 كارگاه با ارایه آقاي مهندس محمدي در خصوص قوانين و مقررات حوزه مديريت پژوهشي ادامه يافت. در نهایت کارگاه با ارایه آقایان ساقي و نداف در خصوص قوانين و مقررات مديريت كارگزيني و رفاه در ساعت 14 خاتمه يافت.

photo 2017-08-16 11-05-51

اطلاعیه ها