اطلاعيه ثبت‎نام کارگاه آموزشي "آشنایی با نرم‌افزارهای تحلیل داده‌های کیفی در پژوهش‌های علوم اجتماعی"

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی

به اطلاع مي‌رساند، كارگاه آموزشي "آشنایی با نرم‌افزارهای تحلیل داده‌های کیفی در پژوهش‌های علوم اجتماعی" وي‍ژه اعضای محترم هیأت علمی به مدت 8 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال اساتید- منوي برنامه‌ریزی و توسعه منابع- زير منوي تشکیلات و منابع انسانی- قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 05/09/97 لغايت پايان وقت اداري 11/09/97 براي شركت در کارگاه مذكور اقدام نمايند.

تاريخ و محل برگزاري کارگاه

تاريخ برگزاري کارگاه

ساعت برگزاري

محل برگزاري کارگاه

مدرس

سه‌شنبه

13/09/97

14 الي 18

سازمان مرکزی- طبقه سوم- اتاق شورای شماره 1

جناب آقای دکتر کرمانی

(عضو محترم هیات علمی گروه علوم اجتماعی)

چهارشنبه

14/09/97

 

يادآوري:

1-   در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از اساتید ارجمند تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال اساتید، منوي اداری و مالی و زيرمنوي اداری و قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي کارگاه آموزشي را از تاريخ 14/09/97 لغايت 21/09/97 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال اساتید مي‌باشد).