انتشار سالنامه آماري سال 1397 دانشگاه

در راستاي حفظ محيط زيست و تحقق دانشگاه سبز، ​واحد آمار و اطلاعات معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع، سالنامه آماري سال 1397 دانشگاه فردوسي مشهد را  بصورت الكترونيكي منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار داده است. اطلاعات سالنامه آماري از سيستم اطلاعات مديريت ( MIS )، اخذ گرديده و جداول آن  بر اساس ساختار تشكيلاتي دانشگاه (مصوب خرداد ماه 1395) چيده شده است. علاقه مندان به هر بخش سالنامه، ميتوانند جداول آن را دانلود و ذخير نمايند. لينك مشاهده سالنامه  https://vpb.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4578:amar-97&catid=113:2015-11-07-09-42-15&Itemid=808&lang=fa