• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

شرح وظايف و اختيارات رئيس دانشکده

 

  • ايجاد نظم و انضباط كاري و فراهم نمودن تعامل مناسب بين دانشجويان، اساتيد و كاركنان در واحدهاي مختلف دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده
  • ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رييس دانشگاه ابلاغ مي‌شود.
  • نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طرف رييس دانشگاه ابلاغ مي‌شود.
  • ايجاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي، اداري مالي و فرهنگي دانشكده.
  • نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي و فرهنگي اعضاي هيات علمي دانشكده.
  • ارزيابي كار سالانه دانشكده و گزارش آن به رييس موسسه.

manager

هیأت امنا

ranking2

نظام های رتبه بندی

tadvin

برنامه های راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد

manager

ساختار تفضیلی

Finance financial planning 512

تقویم آموزشی منابع انسانی

Statistics and information

خلاصه آمار و اطلاعات