قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی

به اطلاع مي‌رساند، كارگاه آموزشي "پیشگیری از اعتیاد" وي‍ژه اعضای محترم هیأت علمی به مدت 6 ساعت به صورت حضوري برگزار مي‌گردد. اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه جهت ثبت‌نام مي‌توانند با مراجعه به پورتال اساتید- منوي برنامه‌ریزی و توسعه منابع- زير منوي تشکیلات و منابع انسانی- قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها از تاريخ 17/09/97 لغايت پايان وقت اداري 27/09/97 براي شركت در کارگاه مذكور اقدام نمايند.

تاريخ و محل برگزاري کارگاه

تاريخ برگزاري کارگاه

ساعت برگزاري

محل برگزاري کارگاه

مدرس

پنجشنبه

29/09/97

8 الي 14

مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان - اتاق سمینار شماره 2

جناب آقای دکتر کرمانی

(عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی)

جناب آقای باقری

(کارشناس روان‌شناسی مرکز)

سرکارخانم ادبی

(مسئول بخش درمان مرکز)

 

يادآوري:

1-   در راستاي افزايش كيفيت و بهبود نقايص احتمالي موجود در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، از اساتید ارجمند تقاضا مي‌گردد، با مراجعه به پورتال اساتید، منوي اداری و مالی و زيرمنوي اداری و قسمت ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها، لينك نظرسنجي، فرم نظرسنجي کارگاه آموزشي را از تاريخ 29/09/97 لغايت 05/10/97 تكميل نمايند (صدور گواهينامه آموزشي منوط به تكميل فرم مذكور در پورتال اساتید مي‌باشد).