fax-icon  051-38836023-38807101
email-2-icon  
دبیر سایت 051-38802549

 

نام و نام خانوادگی

        سمت

شماره تماس

دکتر باغگلی حسین

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

38802323

دکتر جمشیدی رضا

مشاور معاون برنامه‌ریزی و توسعه‌ منابع
38802550

دکتر حمیدی فرشید

رئیس دبیرخانه هیات امنا 38802338

کاردان‌مقدم محسن

کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و توسعه‌ منابع 38802329

باقری سعیده

مسئول دفتر معاونت برنامه‌ریزی و توسعه‌ منابع 38802324

صدرا سمیه

کارشناس توسعه منابع معاونت برنامه‌ریزی و توسعه‌ منابع
38802549

شریفی محمد‌اسحاق

کارشناس مسئول امور هیات امنا
38802392

اکبری معینی انسیه

کارشناس مسئول امور قراردادها 38802464

ستوده‌زمزمی محمد‌مهدی

مسئول دفتر معاونت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه‌ منابع 38802424

فرمانبر نسترن

کارشناس مسئول توسعه منابع معاونت برنامه‌ریزی و توسعه‌ منابع 38802462

مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی

مدیریت منابع مالی

مدیریت منابع فیزیکی 

گروه برنامه ریزی و مدیریت کیفیت