به نام خداوند جان و خرد

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع به عنوان بازوي برنامه‌ريزي و نظارتي دانشگاه، نقش مؤثري در تصميم‌سازي براي مديريت دانشگاه فردوسي مشهد دارد. ما كاركنان معاونت براي ايفاي كارآمد اين نقش و در جهت فراهم شدن محيطي كاملا" سالم و پر نشاط، اصول اخلاقي و اداري زير را مورد توجه قرار داده و با پايبندي به آن، به تحقق هر چه بهتر اهداف معاونت كمك مي‌نماييم.

 • رعايت نظم و انضباط كاري، حضور به موقع و منظم در محل كار، وقت‌شناسي و مسئوليت‌پذيري
 • رعايت كامل شئونات اسلامي و عرفي جامعه مانند پوشش مناسب، حفظ متانت، آرامش، آراستگي و اجتناب از آرايش در محيط کاري
 • رعايت صداقت، امانت­داري و رازداري در مورد اطلاعات و مسايل شغلي
 • توجه به نظم و آراستگي شخصي و محل كار خود
 • پشتكار و جديت در انجام وظايف و مسئوليت‌ها با رعايت سرعت عمل، دقت و صحت در پيگيري امور محوله
 • اهتمام هميشگي در آموزش و افزايش معلومات شغلي و اجتماعي و استفاده بهينه از دانش، نظرات و تجربيات خود و ديگران در جهت بهبود انجام وظايف محوله
 • انتقال دانش، تجربه و توانمندي‌هاي خود با سعه صدر به ساير همكاران در راستاي ارتقاي توانمندي‌هاي آنان به موازات رعايت حريم کاري يکديگر
 • توجه به ايده‌ها و افكار جديد و سازنده و تلاش منطقي براي اجرايي کردن آنها
 • حفظ روحيه انتقادپذيري و همچنين توجه و پذيرش انتقادات و پيشنهادهاي سازنده ديگران
 • تقويت روحيه كار جمعي و مشارکت در انجام فعاليت‌هاي گروهي
 • تقويت و اشاعه روحيه قدرداني از ديگران
 • حفظ و نگهداري تجهيزات و امکانات اداري و رعايت اصل صرفه‌جويي و استفاده موثر و مطلوب از آنها
 • هماهنگي كامل با مدير مربوطه بويژه براي حضور در خارج از وقت اداري يا مأموريت درون و برون شهري در صورت لزوم
 • پرهيز از استفاده شخصي و غير اداري از اموال اداري مانند تلفن، رايانه، امكانات شبكه و ...
 • پرهيز از انجام هرگونه امور غير اداري در وقت اداري و اخذ مجوز براي حضور در جلسات غير كاري در ساعت اداري (مانند: مراسم ترحيم، جشن، تلاوت قرآن، ورزش و ... )
 • ارائه اطلاعات و راهنمايي‌هاي لازم و مناسب به ارباب رجوع در محدوده وظايف شغلي
 • برخورد مناسب با ارباب رجوع و انجام امور آنها در كوتاهترين زمان ممكن و با كيفيت مطلوب
 • پايبندي به مفاد قرارداد شغلي و اجتناب از هرگونه چانه‌زني در مورد مزاياي شغلي فراتر از قرارداد و قانون
 • توجه كامل به آنچه كه خداوند امر يا از آن نهي مي‌كند و همچنين تلاش براي جلب رضايت خداوند متعال هميشه و در همه حال