• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

کارگاه تخصصی «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه فردوسی مشهد» با همکاری موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور 120 نفر از معاونان اداری و مالی، مدیران بودجه و روسای اداره‌های بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور، در روز چهارشنبه 15 بهمن 99 برگزار شد. در این جلسه مدل بودجه‌ریزی دانشگاه توسط جناب آقای دکتر مهارتی، مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی و سرکار خانم نوری، کارشناس مسئول بودجه دانشگاه ارائه گردید.

index

IMG ه1473

manager

هیأت امنا

ranking2

نظام های رتبه بندی

tadvin

برنامه های راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد

manager

ساختار تفضیلی

Finance financial planning 512

تقویم آموزشی منابع انسانی

Statistics and information

خلاصه آمار و اطلاعات