ict-icon-png ict-icon-png manabe ensani ict-icon-png ict-icon-png ict-icon-png human-resources-computer-icons-human-resource-management-organization-human-resource-consulting-png-favpng-td86b8pR12gbxmgzWidLGRPZJ 001

در اين گزارش اهم فعاليتهاي انجام شده در 18 ماهه منتهي به اسفند 85 در محورهاي برنامه‌ريزي راهبردي، بودجه جاري و عمراني، طراحي سيستمها و بهبود فرآيندها، كنترل پروژه، آمار و اطلاعات و فعاليتهاي مركز آمار، اطلاعات و امور رايانه‌اي دانشگاه تقديم مي‌گردد.

برنامه‌ريزی راهبردي
تشكيل كميته راهبردي:

كميته راهبردي دانشگاه با عضويت 16 نفر از اعضاء هيأت علمي صاحب نظر در امر برنامه‌ريزي در تاريخ 9/8/84 تشكيل گرديد و تا اسفند 85، تعداد 57 جلسه برگزار شد.

اقدامات اوليه:

دعوت از 8 نفر صاحب‌نظر در امر برنامه‌ريزي راهبردي جهت ارائه نظرات و انتقال تجربيات آنان به كميته راهبردي دانشگاه (دكتر غريبي رئيس پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران، دكتر عجمي مشاور نيروي انساني توانير، مهندس امامي مدير عامل شركت ايرسا، مهندس حسن‌نژاد مدير عامل شركتي در دبي و مجري طــــرح HIS در بيمارستان رضوي مشهد، حجه‌‌الاسلام نجفي مدير مطالعات و برنامه‌ريزي راهبردي مركز جهاني علــــــوم اسلامي، مهندس اماميه مدير عامل شركت نيكوسگال، دكتر فرهنگي استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران، آقاي سوري مدير عامل شركت پايانه‌هاي صادرات مواد نفتي)
بررسي اقدامات انجام شده در ساير سازمانهاي مشابه با دانشگاه فردوسي مشهد (مانند اعزام دو نفر كارشناس به معاونت طرح و توسعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت مطالعه مستندات موجود در امر برنامه‌ريزي راهبردي، مكاتبه و تماس گسترده با ساير دانشگاهها)
مأموريت مطالعاتي 3 هفته‌اي آقاي دكتر شيرازي به انگلستان، گفتگو با متخصصان و دست‌اندركاران آموزش عالي آن كشور، بازديد از چندين دانشگاه، انجام مطالعات گسترده در زمينه برنامه‌ريزي راهبردي، جمع‌آوري اسناد و منابع كليدي در اين زمينه و ارائه گزارش نتايج سفر به صورت مجلد (حدود 1500 صفحه)
بازديد رياست محترم دانشگاه و هيأت همراه از مجتمع فولاد مباركه و مذاكره با شركت مجري طرح تحول سازماني در اين مجتمع
مشورت و مذاكره با افراد صاحب نظر در عرصه تحول سازماني در سازمانهاي آموزشي- پژوهشي و صنعت

آماده‌سازي و بسترسازي فرهنگي:

تشكيل زير كميته بسترسازي فرهنگي
تدوين مجموعه "مروري بر چشم‌انداز، رسالت، ارزشهاي محوري و اهداف كلان چند دانشگاه منتخب جهان" به منظور شناخت اهميت موضوع و الگوبرداري احتمالي و ارسال آن براي 140 تن از مديران دانشگاه جهت اظهارنظر، جمع‌آوري فرمهاي نظرسنجي و جمع‌بندي نظرات
قرار دادن فيلم و مطالب آموزشي بر روي سايت دانشگاه
تهيه حدود 30 فيلم آموزشی و 20 جلد کتاب در زمينه برنامه‌ريزی راهبردي و مديريت

شناسايي، ارزيابي و انتخاب مشاور:
تهيه RFP و تصويب آن در كميته راهبردي، قراردادن آن بر روي سايت دانشگاه به همراه فراخوان تدوين برنامه راهبردي دانشگاه
ارسال نامه به همراه RFPبه چند شركت مشاور مورد تأييد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و همچنين داراي رتبه بالا در رتبه‌بندي شوراي عالي انفورماتيك در ايران جهت ارسال طرح پيشنهادي (پروپوزال) خود بر اساس خواسته‌ها و انتظارات مندرج در RFP
ارزيابي شركتها بر اساس دستورالعمل شناسايي، ارزيابي و انتخاب مشاوران در چند مرحله شامل امتيازدهي به پروپوزالها، ساختار شركت، كميت پروژه‌هاي انجام شده و در حال انجام و ميزان رضايت كارفرمايان كه هر كدام از اين پارامترها خود داراي زيرپارامترهايي با امتياز مشخص مي‌باشند و براي به دست آوردن اطلاعات آن مكاتبات گسترده‌اي با شركتها و كارفرمايان آنها صورت گرفته است.
مشخص كردن دو شركت برتر با بالاترين امتياز، انجام مذاكرات و مكاتبات با آنها در زمينه فازبندي و نحوه اجراي پروژه، تخمين هزينه كل، تحليل هزينه‌ها و نقش دانشگاه در انجام پروژه، دعوت از آنها براي شركت در جلسات كميته راهبردي، تهيه مقايسه تطبيقي بين پيشنهاد دو شركت، انتخاب اولاً بين گزينه انجام پروژه توسط شركت بيروني يا خود دانشگاه و ثانياً بين دو شركت مشاور برتر به روش AHPو به وسيله طراحي فرمهاي مربوطه، وارد كردناطلاعات فرمها در نرم‌افزار Expert Choice و استخراج نتيجه
بودجه جاری و عمرانی

تجزيه و تحليل عملكرد بودجه واحدهاي دانشگاه در سال 84 (بر اساس كدهاي هزينه) و تعيين و تعريف شاخصهاي عملكرد دستگاه براي تخصيص بودجه (هزينه سرانه دانشجو به تفكيك طبقه بندي نوع هزينه)
طراحي فرمهاي پيشنهاد برنامه و بودجه واحدهاي دانشگاه در راستاي عملياتي كردن بودجه به معني تخصيص بودجه بر اساس برنامه‌هاي ارائه شده در محورهاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي و رفاهي و دستورالعملهاي مربوطه
بازديد و استفاده از تجربيات دانشگاههای ديگر در زمينه بودجه (دانشگاههای تهران، اصفهان، اميرکبير، علم و صنعت)
مبادله موافقت‌نامه بودجه سال 84 با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
انعکاس کسريها به وزارت متبوع، سازمان مديريت و تعامل فعال با آنها با همکاری معاونت محترم اداری و مالی
بازنگری در چرخه تأييد سندهای مالی در طرح و برنامه و حذف آن
متمرکز کردن سيستم اعتبارات در مديريت مالی و دادن اختيار به واحدها جهت جابجائی آن
اجراي بودجه برنامه‌اي براي اولين بار در سال 85 و برآورد بودجه مورد نياز هر واحد بر اساس سرانه دانشجويي و ابلاغ بودجه
برگزاري جلسات توجيهي در تمام دانشكده‌ها به منظور آشنايي واحدها با نحوه محاسبه، تخصيص و اجراي بودجه بر مبناي برنامه
بررسي برنامه‌هاي ارائه شده توسط واحدها و تدوين و مبادله موافقت‌نامه بودجه با هر يك از واحدها
ابلاغ تخصيص‌هاي ماهانه بودجه براي كليه واحدها و رفع كسري احتمالي واحدها
تهيه و مبادله موافقت‌نامه بودجه سال 85
تهيه و مبادله اصلاحيه موافقت‌نامه بودجه سال 84
طراحي فرمهاي نظارت بر اجراي بودجه (گزارش نظارتي) و اجراي آن در دي ماه براي كليه واحدها
محاسبه و بررسي دقيق بودجه واحدها بطور پيوسته در بين سال و تهيه اصلاحيه موافقت‌نامه بودجه براي واحدهاي داراي كسري بودجه بدون درخواست واحد و اجتناب از ايجاد كسري بودجه در پايان سال
تلاش براي طراحي يك مدل براي تخصيص بهينه بودجه (جاري و سرمايه‌اي)
دريافت متمم بودجه در بخش جاري و تجهيزات و ترميم بودجه تمام واحدهاي دانشگاه
مطالعه و بررسي شيوه‌هاي نوين بودجه‌ريزي و نظارت بر اجراي صحيح بودجه
طراحی سيستم کنترل پروژه برای پروژه‌های عمرانی و پيگيری پروژه‌های سفر رياست محترم جمهور

طراحي سيستمها و بهبود فرآيندها
استقرار نظام آراستگي :(5s)

امكان‌سنجي اجراي پروژه درحوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي
اجراي پروژه در حوزه‌هاي معاونت طرح و برنامه، دانشكده مهندسي گروه كامپيوتر، معاونت دانشجويي و فرهنگي- پايلوت درخوابگاه پرديس 3 و فجر 5، دفتر معاونت اداري و مالي، حوزه مديريت مالي و مديريت كارگزيني و رفاه
معارفه و آموزش پرسنل به صورت حضوري، تلفني، عملي، ارائه دستورالعمل، فرم، ليست، فيلم و اسلايد
برگزاري سمينارهاي آموزشي در خصوص طرح 5s در سطح كارشناسان، مسئولين مربوطه و اعضاء هيأت علمي دانشكده مهندسي (مديران گروهها)
تهيه بروشورهاي لازم در خصوص طرح 5s
تهيه دستورالعملها، فرمها و چك‌ليست‌هاي 5s
برگزاري جلسات و انجام مميزي‌هاي دوره‌اي دركليه حوزه‌هاي ذكر شده فوق

پياده‌سازي سيستم ISO در معاونت طرح و برنامه
مستندسازي و بهبود فرآيندهاي اصلي و كليدي دانشگاه:

تعيين رابطان مستندسازي در حوزه‌هاي 6 گانه رياست، پژوهشي، آموزشي، دانشجويي، اداري و مالي
احصاء فرآيندهاي حوزه‌هاي 6 گانه به كمك رابطان مستندسازي
تهيه ليست نهايي فرآيندها در جلسات كميته مستندسازي با حضور مشاوران
تدوين فرمت و راهنماي مستندسازي و كتابچه پروژه
تهيه روش كدگذاري و ارزيابي كارشناسان
برگزاري دوره‌هاي آموزشي در حوزه‌هاي رياست و اداري با حضور مشاور حوزه
مستندسازي در حوزه معاونت طرح و برنامه
برگزاري دو جلسه كارگاه آموزشي جهت رابطان شناسايي شده در تاريخهاي 30/8/85 و 7/9/85، بررسي آزمون نهايي افراد و استخراج ليست اسامي جهت دريافت گواهينامه دوره
برگزاري 27 جلسه كميته مستندسازي در سال 85
برگزاري كارگاه‌هاي تكنيك‌هاي كار گروهي و تصميم‌گيري گروهي و ابزارهاي حل مسأله براي اعضاي كميته مستندسازي
مستندسازي تعدادي از فرآيندهاي احصاء شده و قرار دادن بر روي سايت دانشگاه
تنظيم قرارداد بند د ماده 45 جهت پروژه و ارسال به وزارت علوم جهت جذب بودجه


نظام پيشنهادها:
توزيع پوستر، تراكت و اطلاعيه‌هاي مرتبط با نظام پيشنهادها
دريافت پيشنهادها، جمع‌بندي و ارسال براي معاونت اداري و مالي
كميته بهره‌وري:
همكاري و برنامه‌ريزي براي اجراي مصوبات كميسيون بهره‌وري و تحول اداري
‌بررسي شاخصهاي دانشگاه در چند نوبت (شاخصهاي عمومي، اختصاصي و كلان)
تهيه و انتشار 4 شماره فصلنامه سامان و توزيع آن بين اعضاء هيات علمي و كارشناسان دانشگاه، رؤساي دانشگاههاي كشور و مديران ارشد سازمانها در سطح كشور
انتقال فصلنامه سامان بر روي وب سايت دانشگاه
طراحي و تهيه 10000 نسخه نقشه سه بعدي دانشگاه و قرار دادن آن در اختيار روابط عمومي دانشگاه
طراحي و ساخت نمونه تابلوهاي راهنمايي و ترافيكي جهت پرديس دانشگاه بنا به دستور معاون محترم اداري و مالي دانشگاه
جمع‌آوري و ارسال طرحهاي اولويت‌دار اعضاء هيأت علمي مطابق با درخواست وزارت علوم كه از بين طرحهاي ارسالي، 2 طرح استقرار چرخه بهره‌وري (مجري:آقاي دكتر كاظمي) و طرح تكريم ارباب‌رجوع (مجري:آقاي دكتر رئوفي) پذيرفته شد
کنترل پروژه

تشکيل کارگروه با مشارکت اداره ساختمانها
مستندسازی و آرشيو کليه فعاليتهای عمرانی دانشگاه و تهيه فيلم و عکس به طور منظم
تهيه گزارشهای ماهانه جهت اطلاع مديران

آمار و اطلاعات

تهيه گزارشات مربوط به دانشجويان پذيرفته شده، دانشجويان جاري، دانش‌آموختگان، دروس ارائه شده، اعضاء هيأت علمي دانشگاه و كاركنان (رسمي، پيماني و روزمزد بيمه‌اي) دانشگاه
تهيه اطلاعات مربوط به كاركنان شركتي
تهيه جداول و نمودارهاي آماري مورد نياز
تهيه شاخصهاي بهره‌وري و كيفيت در دانشگاه
تهيه اطلاعات از ساير دانشگاههاي كشور و مقايسه با دانشگاه فردوسي
تهيه اطلاعات مورد نياز جهت استقرار سيستمهاي جديد تحت وب در دانشگاه
همكاري با كميته ساماندهي دانشگاه در ارائه آمار به روز نيروي انساني دانشكده‌ها و محاسبه شاخصهاي ارزيابي
همكاري مستمر با واحدهاي درون دانشگاه (مركز امور رايانه‌اي دانشگاه، مديريت كارگزيني و رفاه، دفتر رياست و روابط عمومي، كميته بهره‌وري، معاونت پژوهشي)
همكـاري و ارائه آمار مورد نياز به سازمانهاي دولتي شامل:
همكـاري و ارائه آمار مورد نياز به مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) به منظور چاپ سالنامه آمار آموزش عالي ايران
همكـاري و ارائه آمار مورد نياز به سازمان مديـريت و برنامـه‌ريزي استان خراسان رضوي در تهيه كتاب آمار نامه استان خراسان
همكـاري و ارائه آمار مورد نياز به فرمانداري مشهد در تهيه كتاب سيماي شهرستان مشهد
همكـاري و ارائه آمار مورد نياز به استانداري خراسان رضوي (كميته امور بانوان و جوانان استان)
همكاري با شهرداري مشهد ( سازمان آمار و اطلاعات و خدمات كامپيوتري)
ارائه آمار واطلاعات ومحاسبه شاخص هاي مورد نيازبه كميته بهره وري وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري
ارائه آمار واطلاعات ومحاسبه شاخص هاي ارزيابي عملكرد دانشگاهي در دو بخش عمومي واختصاصي به سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان رضوي
همكاري و ثبت اطلاعات دانشجويي دانشگاه در سامانه تازه ايجاد شده مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

فعاليتهاي مركز آمار، اطلاعات و امور رايانه‌اي دانشگاه
حوزه مديريت

ارائه خدمات مشاوره‌اي و همكاري با دانشگاهها و مراكز علمي- پژوهشي بخش دولتي و غير دولتي در خصوص تهيه سيستمهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، توسعه شبكه و استقرار سيستمهاي نرم‌افزاري و همكاري با كميته‌هاي IT وزارت علوم، سازمانها و ادارات استان
برگزاري هشت جلسه با حدود سي نفر از كارشناسان مسئول رايانه دانشكده‌ها و واحدها جهت هماهنگي بيشتر در ارائه خدمات و پشتيباني بهتر سرويسهاي شبكه و ايجاد تعامل سازنده و انتقال تجربيات
جذب اعتبارات طرح تكفا به ميزان دو ميليارد و چهارصد ميليون ريال و تقاضاي اعتبارت جديد از اين محل
كمك به گزينش و انتخاب پرسنل كارآمد و متخصص حوزه فناوري اطلاعات جهت انجام پروژه‌هاي دانشگاه و ارائه خدمات پشتيباني به بخشها و واحدهاي دانشگاه
برگزاري جلسات متعدد با دانشگاههايي كه در زمينة آموزش مجازي فعال بوده‌اند به منظور توسعة دانشگاه مجازي فردوسي
برگزاري سه جلسة شوراي انفورماتيك دانشگاه به عنوان دبيرخانه شوراي انفورماتيك دانشگاه و پاسخگويي به استعلام‌ها و مجوزهاي مربوط به شورا و پيگيري مصوبات آن
همكاري با دانشكده‌ها، واحد‌ها و انجمن‌هاي علمي و پژوهشي دانشگاه از طريق ارائه خدمات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري (اعم از مشاوره فني، خريد، تهيه، نظارت، ارتقاء، اعزام نيروي متخصص در محل، ارسال تجهيزات موقت و ...)
همكاري با صنعت و جامعه از طريق طرحهاي ارتباط با صنعت دانشگاه (شركت گاز منطقة چهارگازي كشور، آستان‌قدس رضوي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشگاه علوم‌پزشكي سمنان، مخابرات و راي‌گيري الكترونيكي سازمان نظام مهندسي استان خراسان رضوي)
همكاري در برگزاري و پيگيري مسابقات برنامه‌سازي دانشجويان موسوم به acm
همكاري با مراكز آموزشي به خصوص دبيرستانهاي مناطق مختلف براي بازديد از مركز و امكانات آن
برگزاري جلسات مديريت مركز با همكاران و مسئولين واحدهاي مركز بيش از 30 جلسه
اصلاح شبكه سرمايش سايت سرورهاي مركز طي چند مرحله با همكاري اداره تاسيسات و ساختمانها
كمك به مديريت اداره ساختمانها و تاسيسات دانشگاه به منظور انتخاب و استقرار سيستم سانترال تلفن دانشگاه و استقرار سيستم مديريت ساختمان (Building Management System)
امضا و مبادله توافق‌نامه با شركتهاي "داده‌پردازان معاصر"، "سازه اطلاعات سامان" و "ميعاد ‌رايانه قم" به منظور ارائه خدمات پشتيباني سيستمهاي كد منبع باز دانشگاه به ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور ( تا كنون حدود 25 دانشگاه يا مركز آموزش عالي كشور اعم از دولتي و خصوصي و آزاد از اين خدمات منتفع شده‌اند.)
مبادله توافق‌نامه با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور توسعه فعاليتهاي نرم‌افزاري دانشگاه و امكان بهره‌برداري بيشتر ساير مراكز آموزش عالي كشور كه زير مجموعة اين وزارت هستند.
همكاري جهت راه‌اندازي سايت رايانه‌اي ويژه دانشجويان نابينا يا كم‌بينا دانشگاه
بررسي وضعيت ارايه خدمات تجارت الكترونيكي بانكهاي ملت، تجارت، سامان، پارسيان و اقتصاد نوين جهت ارايه خدمات به دانشگاه، كمك مشاوره‌اي به معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه و كمك به تحقق كامل كسب و كار الكترونيكي در دانشگاه
تشكيل كميته‌اي به منظور بررسي اوليه مشكلات امنيتي سرورهاي شبكه، سرويسهاي آن و برنامه‌هاي كاربردي مركز و متعاقب آن همكاري در برگزاري دوره‌هاي امنيت و تحقق اهداف امنيتي مركز
تهيه و در اختيار قرار دادن قفلهاي امنيتي ويژه‌ به اساتيد دانشگاه به منظور ايجاد اعتماد و بهبود امنيت سيستمها
كمك به ادامه استقرار برنامه‌هاي كاربردي در سطح دانشگاه
راه‌اندازي مركز پاسخگويي تا ساعت 18 در مركز به منظور تكريم ارباب رجوع و پاسخگويي مناسب پس از بحث و تبادل نظر طي جلسات متعدد
هماهنگي و همكاري جهت بازديد مسئولين مركز از دانشگاههاي شهيد‌ بهشتي، تهران، علم و صنعت و شريف

واحد طرح و توسعه

استقرار سيستم مديريت نيروی انساني
راه‌اندازی سيستم اتوماسيون اداري
پشتيباني و رفع اشكال و نيازهاي جديد استفاده‌كنندگان ساير نرم افزارها (سيستم آموزش، سيستم حسابداري، سيستم اعتبارات، سيستم دانشجويي، سيستم اموال و انبار، سيستم ارزشيابي اساتيد، سيستم بازنشستگان، سيستم آموزش كاركنان، سيستم رفاهي كاركنان، سيستم فرصت مطالعاتي، سيستم مقالات، سيستم كتب، سيستم پروژه‌هاي فارغ‌التحصيلي و سيستم كنفرانسها)
ايجاد گزارشات مديريتی (گزارشات آماري اعضاء محترم هيات علمي، كاركنان، دانشجويان، شاخصها و گزارشات مالي) ) بروی سيستم گزارشات در حوزه نرم‌افزارهای اداری و مالی دانشگاه به درخواست معاونت محترم اداری و مالی

واحد شبكه

راه اندازی سرورهای جديد، بروزرسانی ونگهداری سرورهای شبکه
تهيه مستندات مربوط به سرورهاي شبكه
شرکت در کلاسهای CPTP و همچنين دوره مديريت و پيکربندی سوييچ‌های‌سيسکو، برگزاری جلسات امنيت با همکاران شبکه و ارائه سياستهای لازم به منظور امن‌ترسازی شبکه
جمع‌آوری مشخصات کاربران سيستمهای کاربردی و شبکه، تعيين شناسه‌های منحصر به فرد و ترکيب رکوردهای تمامی سيستمها و رفع اشکال مشخصات کاربران
نصب و راه اندازی LDAP به منطورامنيت بيشتر شناسه کاربران و يکپارچگی استفاده در همه سيستمها
نصب نرم افزار OpenSSL بر روی سرور Pound به منظور اتصال تعداد کاربران بيشتر، جلوگيری از قطع ارتباط سرورها و کاربران و فراهم شدن امکان برآوردSession Failed
بررسی و مقايسه توزيعهای متنوع لينوکس
پيکربندی و تحويل سيستمهای مورد نياز واحدها
بررسي، نصب و تست روشهاي متفاوت براي تشخيص و جلوگيري از اسپمها به دليل دريافت زياد Spamها بر روی سرورهایFerdowsi و Wali
انجام اقداماتی شامل شرکت در دوره‌هاي امنيت شبکه و مطالعه وضعيت فعلي به منظور امن‌تر‌سازی شبکه دانشگاه و برنامه‌های کاربردی
توسعه تجهيزات Active و Passive

واحد پشتيباني

شروع پروژه مطالعاتي مديريت هوشمند تأسيسات ساختماني (BMS)
پروژة نظارت تصويري پرديس
پروژة مركز تلفن مبتني بر ip (Voice Over IP)
تهيه و استقرار متن اوليه سايت مركز كامپيوتر (its.um.ac.ir)
بررسي نحوة محافظت تجهيزات شبكه از خطرات صاعقه
مطالعه موضوعات مختلف مورد نياز
مشاركت در جلسات كارشناسي مختلف حسب نياز
شركت در سمينارها، كلاسها و دوره‌هاي آموزشي
بررسي فني صفحه نمايش حساس به تماس و تبديل يك مانيتور به آن با تهيه و نصب روكش مخصوص
بازسازي شبكه برق سرورها و گسترش محدوده تحت پوشش با مشاركت مؤثر آقاي ابوالقاسم رضايي
پاسخگويي به مراجعات كاربران شبكه (شناسه‌ها، تنظيمات رايانه‌ها براي ارتباط تلفني)
كمك به دانشكده‌ها براي شناسايي و جذب افراد مناسب براي تصدي امور رايانه و تنظيم قرارداد آنها
بيش از 160 مورد مشاوره فني براي خريد رايانه و لوازم جانبي آن
قبول بيش از 740 مورد درخواست تعمير رايانه و لوازم جانبي

واحد آموزش و اطلاع‌رساني

ارتقاء سيستم آموزش مجازي، برگزاري دوره‌هاي آموزش مجازي ويژه كاركنان دانشگاه، برگزاري دروس مجازي جهت دانشجويان و ...
پشتيباني از سرور، رفع برخي از مشكلات امنيتي آن، ارسال خبر و بروزرساني اطلاعات سايت دانشگاه براساس اطلاعات ارسال شده از روابط عمومي دانشگاه
امور مربوط به سايت كاربران
آموزش همكاران و مديريت كلاسها
مديريت كارآموزان و هماهنگي با بازديد كنندگان با همكاري واحدشبكه جهت بازديد از سايت
امور مربوط به كتابخانه

انجام امور عمومي و اداري
ساير كارهای انجام شده:

طراحی فرمهای درخواست همکاری با معاونت
سفارش و دريافت 10 کامپيوتر، 5 پرينترو 2 Flash memory، دوربين عکاسی و فيلمبرداری
تجهيز يک اتاق به سيستم ويديو پروژکتور برای برگزاری جلسات و کلاسهای آموزشی
اعزام نماينده در کارگروههای برنامه‌ريزی استانداری
تعامل با استانداری در مورد پروژه‌های سفر رياست محترم جمهوری
تهيه پيش‌درآمدی بر برنامه 5 ساله دانشگاه فردوسی مشهد 1386-1390
بازديد از دانشگاهها (معاونت طرح و برنامه دانشگاه تهران، معاونت آموزشی دانشگاه اميرکبير به اتفاق معاون محترم آموزشی و رئيس محترم مرکز کامپيوتر دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه علم و صنعت)
برگزاری سخنرانی دکتر صديق‌زاده (ساکن سوئد) در مورد ارزشيابی در آموزش عالی با حضور بيش از 35 نفر از مديران و همکاران
انعکاس فعاليتهای معاونت در سايت دانشگاه
برخورد فعال با دفتر برنامه‌ريزی و پژوهش وزارت متبوع در زمينه نظرسنجی در مورد شاخصهای ارزيابی دانشگاهها و دريافت نامه تشکر‌آميز
تعريف پروژه بازنگری در ساختار سازمانی دانشگاه و دانشکده‌ها با همکاری مرکز پژوهشی نوسازی سازمانی و رهبری بازار
برگزاري 5 جلسه كميسيون دائمي و 3 جلسه هيأت امناء به عنوان دبيرخانه و انجام امور مربوطه

manager

دبیرخانه هیات امنا

ranking2

نظام های رتبه بندی

tadvin

برنامه های راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد

manager

ساختار تفضیلی

Finance financial planning 512

تقویم آموزشی منابع انسانی

Statistics and information

آمار و اطلاعات و سالنامه هاي آماري دانشگاه