مديران بزرگ عليرغم وجود تفاوتهايي در سن و جنس و نژاد در يك نكته با هم مشتركند و آن رهاسازي خود از همه پندارهاي به ارث رسيده از گذشته است. اينان ، وجود يك قانون طلايي خاص را قبول ندارند و به جاي آن، نقش خود را خوب بازی می‌کنند.

قصد ما تشويق شما به تقليد از آنان نيست چرا كه خود اين مديران از روشي يگانه پيروي نمي‌كنند و در واقع بعد انقلابي بودن مديريت در آنان به واسطه به كارگيري روش شخصي خودشان است.

مهمترين نتيجه پژوهش بزرگي كه منجر به تدوين اين كتاب گرديد اين است كه كاركنان هوشمند مديران برجسته مي‌خواهند و بهره‌وري و ماندگاري آنان در سازمان بيش از اينكه به شرايط ساختاري سازمان وابسته باشد، به ارتباط تنگاتنگ آنان با سرپرستان مستقيمشان بستگي دارد.

اين مديران در هر رده مديريتي كه باشند قادرند كاركنان هوشمند را كشف و جذب كنند و از توانايي‌هاي آنان بالاترين بهره‌مندي را داشته باشند . تنها توصيه اين مديران، توجه به طبيعت هوشمند انسان و روش تبديل اين هوشمندي به عمل است و مهمترين چالش پيش روي مديران، يعني چگونگي ايجاد اين بينش در روش مديريتي و برخورد مناسب با هرفرد، موضوع مورد نظر اين كتاب است.

نام كتاب: رهيدن از قانون هاي كهنه / First, Break All the Rules
نويسندگان:اركوس باكينگهام، كورت كافمن
برگرداننده به فارسي: دكتر عبدالرضا رضايي نژاد
ناشر: فرا

gam1-rahidan 1

دانلود خلاصه کتاب