بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است

انسان مصمم، سرنوشتش را خود رقم می زند، و هرگز به روزمرگی دچار نمی شود.  تحولات گیج کننده سال های اخیر، پیتر دارکر، پیر مدیریت با کوله باری از یک قرن تجربه را وادار به اقرار کرده است که اعلام کند: آینده به گونه ای غیر منتظره تحول خواهد یافت.

کتاب مدیریت در جامعه آینده آخرین کتاب منشتر شده از پیتر دراکر است

نویسنده:پیتر دراکر

مترجم: غلامحسن خانقایی

وضعیت: موجود در کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


futmanدانلود خلاصه کتاب