پایه اصلی خودباوری در خلاقیت، اعتقاد به توانمندی‌هایمان برای ایجاد تغییر در جهان پیرامون است، به معنی اینکه بپذیرید قادرید هرآنچه عزم کنید انجام دهید. باور داریم این خودباوری، یعنی ایمان به ظرفیت خلاق خودتان، قلب نوآوری است. خواندن این کتاب به شما امکان می‌دهد از ظرفیت خلاقانه‌ای که در همة ما وجود دارد، بیشتر استفاده کنید.

  تام و دیوید کلی

مهدی کیامهر و مرتضی خضری‌ پور

وضعیت: موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه

cc

دانلود خلاصه کتاب

مشاهده فهرست کتاب