•  چگونه در زندگی خود عادت های بد را رها کنیم و به عادت های خوب بچسبیم.
  •  چگونه مغز عادات را پردازش می کند.
  •  اشتباهات رایج مردم در مورد عادات و اینکه چگونه از آنها جلوگیری کنیم.
  •  غلبه بر فقدان انگیزه و اراده
  •  چگونه اعتقاد و باور قوی را در خود پرورش دهیم.

دریافت خلاصه کتاب

MyBook-260x165