كتاب "هفت چالش: نكته‌ها و تمرين‌هايي براي برقراري ارتباط موثر و مشاركتي" نوشتۀ دنيس ريورز، هفت راه را پيش پاي شما مي‌گذارد كه از طريق آن‌ها مكالمات خود را به‌ گونه‌اي هدايت كنيد كه هم براي شما و هم براي طرف مقابل رضايت‌بخش‌تر باشد.اين هفت راه، برگرفته شده از تجارب مدرسان و محققاني است كه در حوزه ارتباطات فعاليت مي‌كنند. هر چند كه اين هفت مهارت دربرگيرندۀ همۀ آنچه كه يك فرد بايد براي صحبت كردن، گوش‌ دادن و رفع تضادها بداند نيست؛ بلكه اين مهارت‌ها بخش عمده‌اي از ضروريات را دربرمي‌گيرند و لذا نقطه شروع خوبي محسوب مي‌شوند. كتاب حاضر با عنوان اصلي" "The Seven Challenges: A Workbook and Reader About Communicating More Cooperatively توسط دكتر عليرضا جلالي فراهاني ترجمه و از انتشارات جيحون منتشر شده است.

لینک دریافت کتاب

خلاصه کتاب هفت چالش نکتهها و تمرینهایی برای برقراری ارتباط موثر و مشارکتی Page 01