leiden

نظام ارزیابی لایدن یکی از نظام‌های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس شاخص‌های معتبر علم‌سنجی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد.

بر اساس نتایج سال 2021 این نظام، دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب رتبه 440 در جهان و  رتبه 155در آسیا شده و به عنوان سومين دانشگاه جامع برتر ايران شناخته می‌شود. 

همچنین در رتبه‌بندي موضوعي اين نظام در سال 2021، موفق به كسب رتبه 205 در حوزه موضوعي رياضيات و علوم كامپيوتر، رتبه 229 در حوزه موضوعي علوم فيزيكي و مهندسي، رتبه 286 در حوزه موضوعي علوم زيستي و علوم زمين، رتبه 784 در حوزه موضوعي علوم اجتماعي و انساني و رتبه 856 در حوزه موضوعي علوم بيو‌پزشكي و بهداشتي شده است.

مشاهده نتایج تفصیلی