گردهمایی مدیران برنامه و بودجه دانشگاه‌های منطقه 9 کشور در روز سه‌شنبه مورخ 1400/04/29 به صورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر رستگاری مدیر کل محترم دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و  مدیران برنامه و بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی منطقه با دبیری جناب آقای دکتر مهارتی، مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد مباحث مهمی در خصوص اجرای بخشنامه همسان‌سازی حقوق هیات علمی، افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان، عدم اختصاص اعتبار توازن، تبدیل وضعیت همکاران محترم ایثارگر، عدم تخصیص کامل بودجه در سال 1400، تاکید بر تداوم فعالیت‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عمکرد و استفاده از تجارب دانشگاه‌هاي پیشرو در این حوزه مطرح گردید. در ادامه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی منطقه به ارائه اقدامات صورت گرفته در خصوص استقرار بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد پرداختند و در پایان نیز انتخابات جهت تعیین دبیرخانه و دبیر منطقه 9 صورت گرفت که جناب آقای دکتر مهارتی مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر منطقه و دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیرخانه منطقه 9 انتخاب شد.

photo 2021 07 20 11 42 24

photo 2021 07 20 11 42 20