هشتمين جلسه شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور رياست محترم دانشگاه و ساير اعضا در روز سه‌شنبه 9 شهريور ماه 1400 برگزار شد.

به گزارش معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع دانشگاه، در این جلسه تحلیل جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام‌های منتخب رتبه‌بندی ملی، جهان اسلام و جهانی توسط جناب آقای دکتر دهقانیان رئیس گروه نظارت راهبردی و سيستم اطلاعات مديريت دانشگاه ارائه و نکته نظرات اعضا در این خصوص دریافت گردید.

همچنین مقرر شد در راستای ارتقاء جایگاه دانشگاه در نظام‌های مذکور، بررسی‌ها‌ و اقدامات لازم در خصوص شاخص‌های نیازمند بهبود، توسط کارگروه‌های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مربوطه انجام گردد.

nezarat