57900964

در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی موضوعی نظام بین‌المللی تایمز، دانشگاه فردوسي مشهد موفق به کسب رتبه در 7 حوزه موضوعی در بین دانشگاه‌های برتر جهان شده است. بررسی جایگاه دانشگاه فردوسي مشهد حاکی از آنست دانشگاهمان در 6 حوزه‌ موضوعي علوم آموزشی (400-301)، علوم اجتماعي (601+) ، تجارت و اقتصاد با رتبه (601+)، علوم كامپيوتر (601-800)، مهندسي و فناوري (800-601)، علوم زيستي (800+)، علوم فيزيكي (1000-801) موفق به كسب جايگاه شده است. شایان ذکر است دانشگاه فردوسی مشهد براي اولين بار در حوزه موضوعي ”علوم آموزشی“ موفق به كسب رتبه شده  و جزء معدود دانشگاههای ایران است که در سه حوزه موضوعی ”تجارت و اقتصاد“، ”علوم اجتماعی“ و ”علوم آموزشی“ موفق به کسب رتبه در میان دانشگاه‌های برتر جهان شده است.

نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز در 11 حوزه موضوعی و بر اساس 13 شاخص عملکردی دانشگاه‌ها را مورد ارزيابی و رتبه‌بندي قرار می‌دهد. این موضوعات عبارتند از: علوم کامپیوتر، مهندسی و فناوری، پزشکی، پیراپزشکی و سلامت، علوم زیستی، علوم فیزیکی، روانشناسی، هنر و علوم انسانی، آموزش، حقوق، علوم اجتماعی و اقتصاد و تجارت.

مشاهده نتایج تفصیلی