دهمين جلسه شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در روز سه‌شنبه 9  آذر ماه 1400 برگزار شد. در این جلسه گزارش ارزیابی وضعيت چاپ مقالات نمايه برتر اعضاي هيأت علمي دانشگاه توسط جناب آقای دکتر دهقانیان رئیس گروه نظارت راهبردی و سیستم اطلاعات مدیریتِ معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع دانشگاه ارائه و ضمن دريافت نکته نظرات اعضا در این خصوص، تصميمات بهبودي لازم در اين راستا اتخاذ گردید.

photo 2021 11 30 14 41 19