d112047cdd3f6b57d1f7ccc8342e84ac

 گروه نظارت راهبردی و سیستم اطلاعات مدیریت معاونت برنامه ­ریزی و توسعه منابع دانشگاه در پنجمین شماره از نشریه سامان آماری (نشریه داخلی معاونت برنامه ­ریزی و توسعه منابع) به بررسی وضعیت چاپ مقالات نمایه برتر اعضای هیأت­ علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سطح دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی، به تفکیک سابقه خدمت پرداخته است.

مشاهده پنجمین شماره نشریه "سامان آماری"

ارتقاء شهرت آموزشی و پژوهشی یکی از اهداف اصلی دانشگاه فردوسی مشهد در سند راهبردی دوم خود است. یکی از موارد مهم و تأثیرگذار در هدف پژوهشی، رسیدن به سرآمدی علمی از طریق انتشار مقالات در نمایه های برتر همچون  JCR و Scopus است. برای انتشار چنین مقالاتی جذب اعضای هیأت علمی توانمند و دانشجویان مستعد نقش مهمی را ایفا می کند.