دانشگاه بوعلی‌سینا برای اولین‌بار در رتبه‌بندی آسیایی QS قرار گرفت - صفحه  نمایش - دانشگاه بوعلی سینانظام رتبه‌بندي QS يكي از نظام‌هاي معتبر رتبه‌بندي دانشگاه‌ها در سطح جهان‌ مي‌باشد. اين نظام از سال 2004، هر ساله دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی سراسر جهان را به صورت کلی (جهانی)، موضوعی، منطقه‌ای و دانشگاه‌های کمتر از 50 سال قدمت (دانشگاه‌های جوان) مورد ارزيابی و رتبه‌بندي قرار می‌دهد.

در رتبه‌بندی سال 2024 که بر اساس اطلاعات عملکرد دانشگاه‌ها در سال 2021 انجام شده است، تعداد 1497 دانشگاه در سطح جهان بر اساس 9 شاخص كه هر كدام داراي وزن‌هاي متفاوتي هستند، مورد ارزيابي و رتبه‌بندي قرار گرفته‌اند. از 7 دانشگاه ايرانی که موفق به كسب رتبه در میان دانشگاه‌های برتر جهان شده‌اند، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 334 جهانی مقام نخست ملی را دارد و بعد از آن دانشگاه تهران با رتبه 360 در مقام دوم ملی قرار گرفته است. همچنين دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر با رتبه 375، علم و صنعت ایران با رتبه 451، شیراز با رتبه‌ 690-681، شهید بهشتی با رتبه 1000-951 و دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه 1200-1001 به ترتیب در جایگاه‌هاي سوم تا هفتم ملی قرار دارند. دانشگاه فردوسی مشهد برای نخستین بار موفق به کسب جایگاه در نظام رتبه‌بندی QS شده است و در سال 2024 تمام دانشگاه‌های ایران نسبت به سال گذشته از لحاظ رتبه ارتقا يافته‌اند.

نتايج نظام رتبه‌بندي جهانی QS - سال 2024