webo

در جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی بین‌المللی وبومتریک و براساس دومین گزارش این نظام در سال 2023، دانشگاه فردوسی مشهد رتبه 939 در جهان، رتبه 237 در آسيا، رتبه 9 در ميان دانشگاه‌هاي كشور و رتبه 5 در میان دانشگاههاي تابع وزارت عتف را کسب کرده است. بر اساس این نتایج، دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دومین دانشگاه جامع کشور در حوزه وب‌سنجی شناخته شده است.

خاطر نشان می‌سازد رتبه‌بندی بین‌المللی وبومتریک، با هدف سنجش ميزان حساسيت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي نسبت به نشر الكترونيكي و اينترنتي، هر شش ماه يكبار نتايج ارزيابي و رتبه‌بندي خود را منتشر مي‌نمايد.

مشاهده نتایج تفصیلی