TIMES

نظام رتبه‌بندي تايمز يكي از معتبرترين نظام‌هاي رتبه‌بندي بين‌المللي است كه سالانه دانشگاه‌هاي برتر دنيا را بر اساس 13 شاخص در 5 محور اصلي آموزش، محیط پژوهش، کیفیت پژوهش، صنعت و وجهه بين‌المللي مورد ارزيابي و رتبه‌بندي قرار مي‌دهد.

در جدیدترین نتایج رتبه‌بندی نظام بین‌المللی تایمز، که حدود 1900 دانشگاه از 108 کشور جهان حضور دارند، دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب رتبه در بازه 1000-801 در میان دانشگاه‌های برتر جهان شده است که نسبت به سال قبل (کسب رتبه در بازه 1200-1001) ارتقاء جایگاه داشته است. براساس این نتایج، دانشگاه فردوسی مشهد دومین دانشگاه برتر در شاخص‌ ”سهم دانشجویان بین‌المللی از کل دانشجویان“ در میان دانشگاه‌های تابع وزارت عتف می‌باشد.

مشاهده نتایج تفصیلی